Prihláste sa

Zapamätať prihlásenie:


NHL alebo KHL?


NHL alebo KHL?

Na hp sa príležitostne objavujú diskusie o budúcnosti KHL ako potenciálnom konkurentovi NHL. Pritom máloktorá téma, rozoberaná na hp može mať k hokeji ďalej, ako táto navýsosť a na prvý pohľad čisto hokejová. Súčasne máloktorá udalosť vo svetovom hokeji može ovplyvniť slovenský hokej tak, ako táto.

Nehokej

Predovšetkým. Nič, čo sa v Rusku od nástupu Putina deje, sa nedeje len tak. Putinova éra bola a je érou konsolidácie. Konsolidácie ekonomickej, sociálnej, politickej a mocensko strategickej situácie po jelcinovskej ére. Pritom tento opilecký flám jelcinovskej famílie a spol., ako sa na prvý (ale ja na druhý, tretí a tridsiaty) pohľad mohol a može objektívne zdať, mohol byť grandióznou operáciou, alebo skor súborom operácií pripravovaných dlhodobe v kontexte príprav na rozpad ZSSR a celého tzv. Východného bloku, zavŕšeného Gorbačovsko – Reaganovským dohovorom z Islandu. Pokiaľ budú v budúcnosti analytici a historici hodnotiť tento proces, nemožu si nevšimnúť niektorých pozoruhodných skutočností. Zatiaľ čo Západ nadšene oslavoval víťazstvo v studenej vojne, rusy reštrukturalizovali štát a spoločnosť tempom, ktoré berie dych.

V roku 1988 je sovietska spoločnosť spoločnosťou, ktorá nezachytila trendy technologického a spoločenského vývoja, je zakonzervovaná v umelej histórii a virtuálnej prítomnosti, fakticky vylúčená zo svetového byznysu, neschopná nájsť nefinančné mechanizmy regulácie spoločnosti, obklopená problematickým táborom „priateľských“ socialistických krajín, zďaleka nie v poslednom rade permanentne vystavená obrovským a principiálne neriešiteľným národnostným problémom.

Počas dvadsiatich rokov sa v celosvetovom merítku stalo mnohé. Dve vojny s Irakom, Afganistán, Balkánske vojny, 11. september a zviditeľnenie fenoménu tzv. terorizmu, teória ropného zlomu, globálne otepľovanie. Na pozadí týchto udalostí si svet akosi nevšimol, že Rusko vykonalo technologickú revolúciu (a to na účet Západu, kto si už dnes spomenie na technologické embargá a stovky miliard dolárov investovaných na to, aby tento handicap prekonalo), zapojilo sa do celosvetového obchodu, stabilizovalo spoločensko ekonomický systém a v neposlednej rade nacionalizovalo. Jeden vtip zo začiatku tohoto tisícročia bol o tom, ako Rusko zlikviduje G7 – tak, že z nej urobí z nej G8 (Rusy sa zatiaľ zúčastňujú na politických rokovaniach, nemci ale tlačia na úplne členstvo). S odstupom doby sa zdá a budúcnosť to možno i preukáže (i keď ruské archívy sú temer tak nedostupné, ako britské), že koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokoch minulého storočia zvíťazili v Rusku pragmatici (ako pri BLM, RMP apod.), ktorí pre tradičné ruské ciele presadili iné, neidologické prostriedky. Faktom zostáva, že dnes v podstate Rusko kontroluje energetiku EU (po odpískaní Nabucca), je surovinovým garantom ekonomického rozvoja Číny ako potenciálne najväčšej svetovej ekonomiky a je jedným z najvýznamnejších svetových hráčov na energetickom a všeobecne surovinovom trhu.

Nacionalizácia

Putin v Rusku naštartoval proces nacionalizácie zeme. I keď nacionalizmus vnímame skor v jeho negatívnych konotáciách, je pre ruskú spoločnosť historicky vlastný rovnako, ako pre akýkoľvek iný veľký národ (americký, japonský či nemecký). Naviac, ruský nacionalizmus je principiálne slovanský, v čom sa napríklad líši od elitárskeho nacionalizmu japonského, alebo mesiášskeho amerického nacionalizmu. Pre rusov je idea národa stále nesmierne príťažlivá a živá a Putinom a jeho týmom bola a je využívaná ako tmeliaci faktor pri procese ekonomickej a sociálnej transformácie, celkom nevyhnuteľne sprevádzanej sociálnou diverzifikáciou. Naviac, Putin celkom racionálne oživil (hymnou a ďalšou symbolikou) tradicionalistické, výsostne ruské vnímanie spoločnosti, jednotlivca a štátu. A hokej v ruskom nacionalizme určitú rolu zohráva.

Späť k hokeju

I keď v Rusku hokej súťaží v popularite s futbalom a ďalšími športmi (na rozdiel od Kanady, kde, vzhľadom ku klimatickým podmienkam a počtu obyvateľov je hokej naprosto dominantným športom), je hokej rovnako národným športom ako v USA am. futbal alebo dostihy a je to určitým sposobom národný fenomén. Po rozpade ZSSR a exode ruských hokejistov do NHL a Európy prebehol v ruskom hokeji proces, kopírujúci transformáciu štátu rovnako, ako napríklad i v Česku alebo na Slovensku (samozrejme, s nepatrnými rozdieľmi…). Cez postupnú konsolidáciu sa prepracoval až k vzniku Superligy, ktorá bola zavŕšením určitej etapy vývoja. Pokiaľ bude pokračovať tento vývoj, je KHL celkom logickým vyústením. Našim problémom zatiaľ je, že nevieme, akou súťažou bude.

Odbočka k NHL

NHL je v tomto okamihu monopolným hokejovým podnikom. To je fakt, je bezkonkurečne najkvalitnejšou hokejovou súťažou na svete. To ale trvá, v modernej histórii ľadového hokeja, len dvadsať rokov. Predtým bola NHL „len“ najlepšie marketingovo zvládnutou, viac menej regionálnou súťažou. Ruské klubové týmy sa v podstate kvalitatívne vyrovnávali tým kanadsko-americkým, československé týmy hrávali s profi mužstvami vyrovnané zápasy, Canada Cupy (ako všeobecné nacionálne merítko úrovne hokeja) si este poniektorí pamätáme (hlavne ten 1:0 s Kanadou na jej vlastnom ľade). Monopolné postavenie získala NHL až príchodom európskych hráčov, samozrejme podmienené pádom východného bloku a rozvojom informačných technológií (net, PC a PS hry, satelitné TV vysielanie a pod.). Nie Pánom Bohom daná predispozícia, ani žiadny prírodný jav, ale konkrétna ekonomicko politická situácia a konkrétne špecifické postavenie USA v danom historickom okamihu sposobili tento stav. Pokiaľ súhlasíme s takýmto hodnotením, možeme pokračovať ďalej, pokiaľ nie, odporúčam iné formy zábavy.

Nacionálny hokej

Prudký kvalitatívny rast NHL samozrejme znamenal prudký kvalitatívny pokles národných súťaží. Zatiaľ čo škandinávske krajiny vedeli aspoň čiastočne sanovať odchod svojich špičiek nákupom východoeurópskych hráčov, na československú (následne samostatné cz a svk súťaže) súťaž a ruskú ligu posobil tento výpredaj katastrofálne. V Rusku ale začala ako tak „fungovať“ ekonomika a do športu začali prúdiť prvé voľné peniaze. To bolo obdobie, v ktorom ruskí magnáti a „zbohatlíci“ začali „investovať“, zo začiatku prekvapujúco opatrne, peniaze do športu a pre mnohých možno prekvapujúco, v prvom rade do futbalu (v samotnom Rusku sa kupovali predovšetkým hony a znakom majetkového postavenia bolo vlastníctvo koní, teda veľkosti stád…). To ale nebolo preto, že by futbal bol principiálne populárnejší než hokej, ale táto prvá generácia (k nej napríklad patrí práve Abramovič, ktorý ako jeden z mála ustál prechod medzi Jelcinom a Putinom), s miernou opatrnosťou sa dá nazvať jelcinovská, sa chcela vyrovnať západnej finančnej elite a vlastniť alebo sponzorovať futbal bolo predsa len v Paríži alebo v Londýne zrozumiteľnejšie, než sponzorovať hokej (a malo to tiež interné, ruské špecifické dovody). To bola tá etapa “zbohatlíkov“, ktorá inak okrajovo zasiahla i niektoré české futbalové a hokejové kluby (neviem, ako to bolo v tej dobe na Slovensku) a na ktorú sa odvolávajú kritci KHL z radov prispievateľov hp. Teda informácia dobrá, ale desať rokov stará…

Perspektíva KHL

Pokiaľ pracujete s informáciami o aktuálnom Rusku, máte problém. Nepotýkate sa s nedostatkom informácií, v tomto smere sú rusy niekedy až prekvapujúco otvorení a celkom korektne v tomto smere fungujú aj ich servre, ale musíte stále pracovať s vedomím, že v Rusku je vždy všetko tak nejak inak, než sa na prvý pohľad zdá. Naviac, rusy nikdy nevyhlasujú stratégie, na rozdieľ napr. od amerických think thankov, oni ich realizujú. O postavení a faktickej budúcnosti a skutočných cieľoch KHL sa preto dá (bez veľmi rozsiahlych a finančne nákladných rešerží otvorených zdrojov a i to len s nutnou dávkou opatrnosti) do určitej miery len špekulovať. Ako jedna z alternatív pre nejaký prijateľný model sa ale dá použiť predpoklad, že ruský hokej sa bude vyvíjať naďalej tak, ako sa bude vyvíjať ruská spoločnosť a súčasne bude používať podobné metódy, aké používa Kremel. Teda:

1.Rusy sú schopní vytvoriť štruktúry, dokonca celkom neočakávané. Príkladom takej štruktúry je Šanghajská organizácia spolupráce, na Slovensku s prehľadom ignorovaná a podceňovaná organizácia (ČĽR, RF, Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán, pozorovateľmi sú napríklad i Mongolsko a Irán) 2.Pokiaľ v byznyse figuruje Kremel, dávajú si rusy pozor na korektnosť, preto sú akceptovateľní i v strategických obchodoch (Nemecko, Taliansko, Holandsko) 3.Rusy realizujú podstatnú časť svojej politiky „neformálne“ prostredníctvom Gazpromu a Lukoilu a ich dcér, vnučiek apod. Tak je tomu i v prípade KHL.

Pokiaľ rusy majú cieľ vytvoriť KHL ako protiváhu NHL, tento cieľ budú realizovať podobnými metódami a prostriedkami, ako v akomkoľvek inom byznyse. Pritom sa zdá, že vedenie nechce KHL vytvoriť ako čiste ruskú ligu, lepšie povedané ligu, ktorá by kopírovala bývalé politické hranice, ale chce do nej postupne implementovať európske týmy. Má to samozrejme svoju logiku. Pokiaľ má byť KHL konkurencie schopná s NHL, musia v nej hrať top hráči. To sa dá realizovať dostatkom financií (a v tomto by nemal byť problém), súčasne ale rusy, zdá sa, vnímajú, že nie každý hráč by bol, alebo bude ochotný tolerovať špecifické ruské prostredie. Preto sa bude musieť KHL rozšíriť aspoň o niekoľko destinácií z kultúrne odlišného prostredia a celkom nepochybujem, že pokiaľ si rusy takýto cieľ stanovia, zrealizujú ho.

pokračovanie


kyle BLOG

 

Tento článok je v určitom slova zmysle doplnením článkov autorov (Scoobynoop, Cappycathy, článok avizoval SniperBa) a pokusom o trošku iný pohľad na celú vec. Üprimne povedané, najviac ma ale k napísaniu vyprovokovali niektoré komentáre (prezentujúce sa ako autoritatívne), ktoré sa dajú i pri dobrej voli považovať za minimálne zmätočné. Na hp sa síce objaví kdečo, i trtulenie z jednogo roha do druhego (určite tým budem udivovať kolegov na hokeji), ale k máloktorej téme bolo tak mnoho nekorektných príspevkov, ako ku KHL a jej vzťahu k NHL a celkovo k vývoju hokeja. Článok "tvorím" pri svojej práci, teda odskakujem z jednej práce k druhej, pokračovanie sa rodí, súčasne ale tlačia aj termíny...
20.7.2008 - 18:00
0

StevenY BLOG

 

Kyle: Dobry clanok, len si tam oprav...zrejme si tam chcel napisat 11.septembra..stava sa
21.7.2008 - 2:10
0

kyle BLOG

 

21.7.2008 - 8:26
0

eurobec BLOG

 

pekny clanok: buducnost KHL sa neda predvidat a ako daleko bude konkurovat NHL, ale ako tu napisal tusim yoseikan : poslala do sveta 2 signaly: ze ma peniaze (ponuky pre Jagra, Malkina a spol.) a ze je nedosledna (vyhodenie jej clena pred zac. ligy) , cize jednoducho treba pockat 2-3 sezony akym smerom t pojde a ci fakt bude konkurencia pre NHL alebo len odobere TOP europanov s europskych lig a este viac oslabi slovensku a cesku ligu. Podstatne bude, ci od buducej sezony skandinavci alebo Cesi budu v nej, ak sa to Rusom podari - "prejst" za hranice sojuzu , to bude prvy vacsi pozitivny signal . Dalsi signal bude ak podpisu nejakeho TOP NHL hraca v najlepsom veku - je jedno ci Rusa ci ineho...
20.7.2008 - 18:41
0

ujo-chujo

 

husty clanok, ale ten bYznYs a rusY ma dostali...
20.7.2008 - 19:54
0

kyle BLOG

 

- tie čechizmy sú svine
20.7.2008 - 20:10
0

pista022

 

politika: ten rast urovne sportu ale i politiky v rusku si vystihol velmy dobre fakt skvele ale trebalo tam napisat nieco aj o buducnosti pretoze rusi maju dobre vstahy z iranom a pokial vieme americania si na nich uz brusia zuuby rovnak ako na irak a tam by mohol byt zadrhel v rozvoji ruska .... ale jednoznacne drzim rusom palce nech im tento projekt vide je jasne zeto myslia ozaj vazne a nieco aj preto robia aj ked to bude este beh na dlhsiu dobu a tie zmluvy medzi nhl, khl, iihf, im to dost spomalia aj ked zas pomôzu s mladimi talentmi ...
PS: niekde som Čital ze su v jednej konferencii Dinamo riga a Khabarovsk ... co je na tom pravdy? mne sa to zda byt smiesne ved vzdusnou ciarov je to cez 6500 Km .... dokonca riga ma blizsie do new yorku
20.7.2008 - 20:47
0

kyle BLOG

 

niečo bude v pokračovaní, Riga je v Charlamovovej divízii fakt s Chabarovskom
20.7.2008 - 21:56
0

pista022

 

ja som myslel te to je žart bo som to cital na aktuality.sk lebo tam napišu všeličo ... ale tak potom je to dost minus hlavne pre rigu.....
20.7.2008 - 22:24
0

kyle BLOG

 

evidentne nemajú radi Rigu a ani chalanov od Amuru , možno po tejto skúsenosti sa Riga fakt radšej prihlási do NHL, asi aj na zápasy budú radšej lietať do NY, než sa niekam teperiť do ...
20.7.2008 - 22:30
0

ssseno

 

kyle...: ...myslim, ze na vytvorenie iformacnej rovnovahy, co do kvality prispevkov, si pridal blog z rangu THE BEST. Mame tu celkom slusne pootvorene dvere na hoblikovanie nazorov. Uz nie len stupenci NHL sa mozu spoliehat na fundovane komenty z klavesnice Eurobeca. Pre mna, radoveho fanusika spickoveho hokeja je konkurencne prostredie na tejto urovni absolutne vitanou vecou. Preto tiez rad subjektivne podporim ideu, ze ano: "KHL bud silna, bud dostojnym protivnikom NHL!"
20.7.2008 - 20:52
0

kyle BLOG

 

Eurobec má naprosto profesionálne informácie o kanadsko am. hokeji, ale zdá sa mi, že o svete čerpá info hlavne z Foxov
20.7.2008 - 21:59
0

eurobec BLOG

 

nikdy : necitam Fox ani nepozeram ... to nie je moja salka caju
21.7.2008 - 7:13
0

kyle BLOG

 

veď to ja len tak
21.7.2008 - 8:27
0

chrobi

 

Uzil som si tento clanok. Zaujimave informacie. Dakujem.
20.7.2008 - 23:02
0

ScoobynoPP BLOG

 

nice
21.7.2008 - 20:20
0

eurobec BLOG

 

komu si odpovedal? : tuto je to zvlastne, ze ja odpisem niekomu na prispevok a objavi sa mi to niekde inde, taka zahada
22.7.2008 - 0:16
0

kyle BLOG

 

žiadna záhada, osudovo ťa to ťahá k KHL - už by som otváral pobočku v Chabarovsku
22.7.2008 - 9:02
0

eurobec BLOG

 

asi hej: asi v KHL skoncim, ved som uz obletel po rovnobezke rakusko, quebec a vancouver este sibir mi chyba nech to mam kompletne
22.7.2008 - 18:20
0

yoseikan

 

ved nic proti : chabarovsku ale fakt preco prave s rigou? o rok ich daju mozno do skupiny s kladnom
24.7.2008 - 4:29
0

kyle BLOG

 

prvý ročník sa losoval, v druhom už majú byť divízie vytvorené podľa regiónov
24.7.2008 - 8:16
0

dukla101838 BLOG

 

Skvelý blog. To bude zaujímavy-dovolím si to nazvať až " súboj" medzi NHL KHL. Ale , č je isté, KHL ide do popredia. Pomaly, ale iste.
24.7.2008 - 8:20
0

SniperBA BLOG

 

ale losovalo sa z výkonnostných košov... aby nebola divízia, v ktorej by hrali medzi sebou Ufa, Magneti, Jaroslavľ, Omsk, Kazaň a Petrohrad... a naopak divízia, kde by hrali len tí slabší...

proste tak ako sa losuje napríklad kvalifikácia na ME vo futbale...
24.7.2008 - 8:22
0

ScoobynoPP BLOG

 

to bolo odresovane Kyleovi za pekny clanok
22.7.2008 - 11:27
0

eurobec BLOG

 

a preco : to mas pod Chrobim? mne to robi dost casto , neda sa to nejak pospajat aby kazdy videl kto nan odpovedal?
22.7.2008 - 18:18
0

Mr.Bo881 BLOG

 

eurobec - to máš tak , že ten na ktorý niekto odpovedá je trošku nižšie, ten čo odpovedá ďalej tomu čo písal zsae nižšie atď... a potom sú tam tie čiary naľavo
22.7.2008 - 18:26
0

ScoobynoPP BLOG

 

no ak das odpovedat,na prispevok ako ja teraz, tak to napise pod teba

ak by si nedal odpovedat, ale by si pisal reakciu tak ju da ako poslednu v duskusii a na zaciatku, je okraj hrubsie zvyrazneny
22.7.2008 - 18:28
0

eurobec BLOG

 

nie je to : take evidentne, mozno by sa to dalo spravit i prehladnejsie ... trocha to tak mysli, raz to je rovno , raz nalavo raz napravo, tie pojitka nie su celkom evidentne, kam vedu ak ich je viac ... i'm confused little bit
22.7.2008 - 21:33
0

chrobi

 

Myslim ze vacsina uzivatelov hravo zvladne sposob ako to funguje.
23.7.2008 - 7:25
0

BadBoyBa

 

Caf Chrobáčik ...: Odkedy si Chrobák vacsina? (Aj ja to zvladam , co som horsi ako Chrobák?)
23.7.2008 - 9:28
0

eurobec BLOG

 

hej len : my v kanade nie sme tak inteligentni jak vacsina slovakov , nam treba ukazat ktore pokracovanie patri ku ktoremu prispevku ... inak sme confused
27.7.2008 - 9:25
0

jonathan

 

: klobuk dole pred tvojim clankom.
dostihy su narodnym sportom USA ?
nielen britske a ruske archivy su nedostupne .... ani daleko chodit nemusis ...
Aky je rozdiel medzi Chodorkovskym a Abramovicom ?
prvy sa postavil proti Putinovi a za to si odpykava 9 rokov na Sibiri a ten druhy drzi s Putinom a tak si vychutnava .... Chelsea, jachty (nie J&T ) a pod.
neverim ze nemas nic spolocne so zurnalistikou alebo filozofiou ...

az na bYznYs a rusY co mi pililo oci to bolo jedno super citanie
24.7.2008 - 8:56
0

BlackCrow

 

hmmm: :klobukdole:
27.7.2008 - 5:23
0


Ak chcete diskutovať, musíte sa prihlásiť.

{{rotabanner=hp_diskusia_neprihlaseny,hp_diskusia_neprihlaseny2}}

Kyle (KB)

Vlastná fotka Status: ok

Stručne o sebe: za prácou v cb

 

Mesto: cb


Fanúšik Extraligového klubu:
HC Slovan Bratislava

Fanúšik NHL klubu: Pittsburgh Penguins


Dátum registrácie: 26.5.2008 08:38

Počet diskusných príspevkov:
0 (vyhľadať)

Články: 56182 (vyhľadať))


Popularita: +5.00
Nepopularita: -4.25
Počet hodnotení: 60

Karma: 46.30%

Kratke spravy

+5 slovan je super (Cvikla )

+5 to som rad :) (Majco)

-2 večný moralista a demokrat. Len on vie najlepšie ako by mal fungovať celý svet, vrátane toho hokejportálového. Pár takých tu už bolo a ja som ich nikdy nemusel ... -2 (Michal z dediny)

+5 dobreeee... (Greendeath)

-5 kuki kuk (Taxis)

+5 Danny Trejo - MUSIM DAT +5 (Begbeee)

+5 nuz tak tu mas TY slovanisto:-D (Mpavl)

+5 slovan! (Kuki)

+5 dnes si ma dostal, dost good :) (HohoMT)

+5 ..Jasné, SLovanista momentálne pôsobiaci v CB..+ 5, aj za servis z českej ligy :) (Great!)

+5 totalny suhlas ku diskusii ku clanku o rozhodcoch, obdivujem ze sa ti to chcelo az takto pisat +5 plus slovanista (MHC83)

+5 Ako klobuk dole za ten prispevok o rozhodcoch, presne, uz som len cakal, kedy si niekto objedna clanok a povie, ako dobre je to tu vsetko..a vsetci sudí su naj a vlastne mame naj roz. na svete...pekne si im to dal vyzrat:) (NewMHCfan)

+5 Kvalitne prispevky k Českej extralige. (Velky brat)

+5 kebyze nedam ,,mojmu,, naj kamosovi +5 tak zhorim v pekle spolu s cartmanom :D +5 (Stanley Marsh)

+5 ako som napísal, RESPECT (Shupa)

+5 tvoj nazor na urcitu situaciu a velky krik okolo Ziga na mna posobil ako balzam na dusu..a preto mozem jedine a s cistym svedomim dat 5ku..:-) (Fun)

+5 Belasí sú moja krvná skupina (Freemt)

+5 Veľmi dobré príspevky ktoré rád čítam +5:D (Tuner1000)

+5 za vyborny prispevok a v pohode prisievate a za pens jedine +5 (Folvy)

+5 ďakujem za hodnotenie a vraciam :) velmi sa mi páčia tvoje príspevky z ČB (Athotis)

+5 Nielen za ten náš vyrozprávkovaný svet. Rada čítam tvoje dokonale prepracované argumentácie. Majú hlavu aj pätu. Zdanlivo idú akoby sekerou rovno do ľadvín, zároveň sú však delikátne, duchaplné a jemné ako dotyk vtáčieho pierka. Jednoducho majstrovské, jednoducho Kyle. Klobúk dole! Aj tvoje nehokejové myšlienky sa oplatí čítať, ak mi obzor aj nerozšíria (ale mnohé veru áno), tak ma aspoň nútia zaloviť v mojej starej makovici takmer až na samé dno! Po dnešnom totálnom sklamaní z jedného top prispievateľa moja neprekonateľná jednotka na HP! (Fanda)

+5 Sparta vracia uder :-)spravne a duchaplne nazory:-) (P.Bure)

+5 Chlapovi, ktorý má rád hokej, znalcovi histórie hokeja na Slovensku. Hoc ho z rodnej hrude odvial osud spomienky na dávne časy ho priviali späť, aby som ťa pohol spoznať a venovať ti +5 Kyle. (Ivanhoe)

+5 super nadhlad a kyle k tomu, palec hore a za pjet (Speedy23)

+5 Najrozumnejsi Slovak v diskusiach o poslednych vystupeniach reprezentacie.Plus-Rad citam tvoje prispevky o ceskej lige. (K)

+5 za ten Pittsburgh..:)..a aj za Slovan..:D dalsi z pohode prispievajucich.. (Malkin88)

+5 absolútne nie je o čom...rád "Ťa čítam" a ak bude príležitosť, rád si podebatujem o hokeji s Tebou aj osobne pri pivku... :-) inteligencia, nadhľad a prehľad, to sú "veci", ktoré Tebe nechýbajú...a navyše fandíš mojim dvom obľúbeným mužstvám v "Česko-Slovensku"...:-) (Flipper)

+5 jasne +5,,,slovan je slovan:) (Deividson.)

+5 Pekne si to napisal. Treba sa na veci pozerat s nadhladom a potom sa mozeme zabavit na hocicom :) (Minson)

+5 tak za toho Říhu a aj za Slovan dostaneš pätorku :))) (Marvel)

+5 suhlas riha bavi ludi pochopil si to ako jeden zmala a nezavidis :)Slovan a Martin :) (MathewSS)

+5 Pepac ze som ta este nehodnotil,ale si v mojom zornom poli! A k tomu este Slovanista! (Siso)

+5 ojektívne nazory....chvalim (Lobi)

+5 Koľko ti fp zaplatil? :-))) (Dust in the wind)

+5 ako je možné, že teba som ešte neohodnotil, urýchlene to naprávam (2006)

+5 veľmi dobrý prehľad v hokeji a trefné komentáre ... a je dobre, že tu máme niekoho, kto nám priblíži dianie v českej lige ... (Frantapriklep)

+5 velice pozoruhodný nováčik. :) potvrdzujem.. (Nano)

+5 rozumny chalan, dobre sa s nim keca (Clavicle)

+5 Máš dobré veľmi dobré blogy, a dobrí prehľad v dianí za riekou Moravou... (PwPIETROO)

+5 Sorry,uz davno som ti chcel dat 5-ku,super blogy,prispevky,hokejove vedomosti..elita HP..,aj ked si tu kratko.. (Popradcan)

+5 dakujem za hodnotenie k clankua aj do diskusie, vazim si to! :)) (Mario74)

+5 pohodak ;) zo spravnim nazorom (Ayran)

+5 Kyle si tu sice len cez leto, ale pre HP si obrovska posila... (JackKE)

+5 Velmi dobry prispievatel, za inteligentny humor a vseobecny prehlad, nielen hokejovy. Tak ako nam aj v skole davali, za 5 :) (StevenY)

+5 dobre clanky i diskusne prispevky (Eurobec)

+5 Tvoje nazory v diskusiach su dokazom toho, ze hokeju sa nie len venujes, ale mu aj rozumies a mas o nom dobry prehlad. Skratka fanda hokeja, ktory na tejto stranke svojimi prispevkami v diskusiach, ako aj v blogoch bude bude istotne zarukou vysokej kvality. (Zomi)

+5 a kedže som ti zničil monolog:D,tak ti dam aspoň hodnotenie,myslím že si príjemne letne prekvapko pre tento web;) (Nyytymaki)

+5 jeden z najlepšich blogerskych člankov ak nie najlepši ...."NHLalebo KHL? " fakt skvele a skoro 100%ntne sa snim sttožnujem len tak dalej ;) PS:čakam na pokračovanie ;) (Pista022)

+5 super robota, nie si tu náhodou. (Mannheim)

+5 prehlad v hokeji (Dracik_18)

+5 dobré príspevky, ešte lepší blog - nie je o čom.. (Tomo41)

+5 štartovné a preto nesklam ... (Tulen - kosice)

+5 vies, o com pises a ako pises, to sa mi paci... (Oriali)

+5 Parádne blogy, kámo (Wildp)

+5 super článok o ČB - Slovan... Slovanista, to čo píšeš má hlavu i pätu.. možno sa v tých Budějkách na hokeji stretneme... :D (SniperBA)

+5 zato ,že si ma zapracoval v článku :-D, v podstate som Ťa pochopil. s prehľadom môžem dať +5, aj keď máme rozdielne názory (Mr.Bo881)

+5 príspevky ok,blog smiešny,slovanista..:-)))).. (Fifina)

+5 dobre prispevky mas, dam ti +5 :) (Ruzombercan)

Vyberáme z blogov

Najnovšie komentáre k blogom

Najnovšie spoty mimo náš výber

Základy fascinujúcej hry hokej!
Simon22 15. Marec 2018 11:18 (184)
Spor dvoch „kohútov“ máva slovenským hokejom.
Simon22 22. Január 2018 10:02 (1312)
HK NITRA
Dominikakesziova 7. Október 2017 15:10 (531)
Překvapující přestup ?
Johan-harju 10. September 2017 11:00 (400)
Kelly je v Edmontonu. Prosadí se do kádru Oilers ?
Johan-harju 10. September 2017 10:26 (395)
Chiasson se připojil k Washingtonu, uspěje ?
Johan-harju 10. September 2017 10:00 (402)
Kemp NHL : Dánsko
Johan-harju 10. September 2017 08:55 (388)
Francouzký zázrak : Amenale Rammel
Johan-harju 9. September 2017 21:02 (387)
Vancouver : Podpis
Johan-harju 9. September 2017 10:48 (400)
Vancouver : Podpis
Johan-harju 9. September 2017 00:46 (334)

Najčítanejšie blog spoty


Evysledky.com - live športové vysledky
Hokejportal.sk (v2.0) ISSN: 1336-6270 Vydavateľ: Offensive Europe s.r.o. - Všetky práva vyhradené.

GENERATED IN: 0.017361 seconds